تست زردی

تست زردی اگر کودک شما زرد به نظر می رسد ممکن است پزشک انجام آزمایشاتی را برای اندازه گیری سطح بیلی روبین در خون و تشخیص ضرورت درمان تست زردی پیشنهاد نماید . دستگاه بیلی چک (بیلی روبین متر پوستی) یک وسیله برای تست نوزاد بدون خونگیری با تشخیص میزان بیلی روبین در خون نوزادان […]