آدرس :تهران، خیابان ستارخان ، خیابان شادمهر ، کوچه غفار پور ، نوین طب ایران

تلفن های ثابت :۶۶۰۵۶۹۰۴- ۸۸۶۲۱۸۳۶

تلفن های همراه:۰۹۱۲۶۸۷۱۹۷۸  – ۰۹۳۰۷۵۸۸۲۰۴

شبکه های اجتماعی

Rate this page