تست زردی در نوزادان در منزل بدون خونگیری

انجام تست زردی بدون نیاز به خونگیری و بدون درد در منزل شما و اعلام نتیجه تست در همان لحظه با صرف کمترین زمان و هزینه با استفاده از دستگاه بیلی چک (بیلی روبین متر پوستی) ساخت کشور آمریکا دارای تأییدیه از وزارت بهداشت و درمان.

این دستگاه ها مرتبا کالیبراسیون می شوند و از نظر دقت کاملا قابل اطمینان می باشند.